Synonymer till motvilligt

ogärna, ovilligt, helst inte