Synonymer till motsvarighet

ekvivalent, jämngod, lika med, likvärdig, likvärdigt, motstycke, synonym, alternativord, ersättningsord, lika, likaartad, likabetydande, likabetydande ord, likartad, likbetydande, liknelse, liktydig, sambetydlig, samma mening, samma sak, tvillingord, utbytesord