Synonymer till motsvarande

analog, korresponderande, likvärdig, adekvat, ekvivalent, jämbördig, synonym, överensstämmande