Synonymer till motstycke

motsvarighet, ekvivalent, synonym