Synonymer till motstridig

motstridande, motsägande