Synonymer till motsträvig

bångstyrig, besvärlig, envis, hårdnackad, omedgörlig, oregerlig, trotsig, motvillig, ovillig, vrång, avog, motspänstig, tvär, krånglig, obeveklig, oresonlig, svår, obenägen