Synonymer till motstånd

antagonism, mothugg, opposition, ovilja, resistans, resistens, motsats, motsättning, motvilja, motståndskraft