Synonymer till motsats

antonym, opposition, motstånd, motsättning