Synonymer till motivera

uppmuntra, befrämja, gaska upp, peppa, premiera, sporra, stimulera, stötta