Synonymer till motiv

anledning, orsak, skäl, syfte, avsikt, föresats, intention, mening, målsättning, uppsåt, ämna, ändamål, bevekelsegrund, incitament