Synonymer till mothugg

motstånd, antagonism, opposition, ovilja, resistans, resistens