Synonymer till motarbeta

bekämpa, bekämpning, bestrida, slåss mot, hindra, avhålla, avstyra, barrikadera, blockera, förebygga, förhindra, försvåra, hejda, hämma, mota, motverka, omöjliggöra, spärra, stoppa, stävja, uppehålla