Synonymer till mota

hejda, avblåsa, avbryta, avvärja, blockera, bromsa, hindra, lugna, lägga band på, motverka, stanna, stoppa, stävja, avhålla, avstyra, barrikadera, förebygga, förhindra, försvåra, hämma, motarbeta, omöjliggöra, spärra, uppehålla