Synonymer till mosa

krossa, demolera, förgöra, förinta, förstör, förstöra, knäcka, kvadda, panga, pulverisera, slå sönder, smula sönder, tillintetgöra, trycka sönder, söndersmula