Synonymer till modifikation

modifiering, jämkning, ändring, byte, förändring, justering, korrektion, korrigering, omarbetning, omkastning, omläggning, omställning, omvandling, revidering, skifte