Synonymer till modifiera

anpassa, acklimatisera, justera, matcha, förändra, byta, deformera, omarbeta, ombilda, omdana, omforma, omskapa, omvandla, ändra, jämka, byte, förvränga, korrigera, redigera, revidera, skifta