Synonymer till mjälthugg

håll, riktning, väderstreck