Synonymer till missuppfattning

feltolkning, förvillelse, missförstånd, villfarelse, inbillning, osanning