Synonymer till missuppfatta

feltolka, missförstå, misstolka