Synonymer till misstanke

aning, förmodan, förnimmelse, känning, susning, tillstymmelse, varsel, farhåga, frukta, rädsla, ängslan, föraning, intuition, vink