Synonymer till misstänka

ana, befara, förebåda, förespå, förmoda, förnimma, förutse, känna på sig, skönja, frukta