Synonymer till missmod

förtvivlan, desperation, hopplöshet, svårmod, dyster, melankoli, tungsinne