Synonymer till missköta

försumma, underlåta, åsidosätta, åsidosättande, vansköta, vanvård, vanvårda