Synonymer till mission

kall, avvisande, hjärtlös, kylig, kylslagen, känslolös, likgiltig, lockton, okänslig, sval, uppdrag, uppgift, upplysa, förordnande, mandat, order, göromål, lott, pensum, syssla, delge, informera, varsko