Synonymer till misshushållning

slösaktighet, slöseri, extravagans, förspilla, spill