Synonymer till missförstånd

feltolkning, förvillelse, missuppfattning, villfarelse