Synonymer till missförstå

feltolka, misstolka, missuppfatta