Synonymer till missbelåtenhet

ogillande, aversion, missnöje