Synonymer till missöde

olycka, haveri, misär, olycksfall, olyckshändelse