Synonymer till misär

armod, brist, fattigdom, nöd, olycka, haveri, missöde, olycksfall, olyckshändelse