Synonymer till minutiöst

noga, aktsam, detaljerad, grundlig, grundligt, ingående, noggrann, noggrant, omsorgsfull, ordentlig, petig, rigorös, strikt