Synonymer till minskning

avtagande, fallande, minskande, nedgång, tillbakagång, bortfall, reduktion, krympning, nedskärning, nedsättning, reducera, reducering, sänkning, fall, förfall, försämring, banta, beskära, dämpa, förminska, minska, sänka, ta bort, inskränkning, degradering