Synonymer till minskande

avtagande, fallande, minskning, nedgång, tillbakagång