Synonymer till min

uttryck, benämning, formulering, fras, talesätt, term