Synonymer till miljöförorening

nedsmutsning, kontamination