Synonymer till metafor

liknelse, synonym, visualisera, föreställa, föreställa sig, åskådliggöra