Synonymer till meningsfull

viktig, angelägen, angeläget, beaktansvärd, betydande, betydelsefull, essentiell, huvudsaklig, nödvändig, signifikant, väsentlig