Synonymer till mening

avseende, beträffande, gällande, avsikt, föresats, intention, motiv, målsättning, syfte, uppsåt, ämna, ändamål, betydelse, innebörd, roll, signifikans, vikt, lydelse, mål, opinion, ordsammansättning, poäng, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, åsikt, destination, destinationsort, dialekt, finish, koncept, mat, riktpunkt, rättegång, rättsfall, slutpunkt, anledning, aspekt, ställning, vinkel, åsikter, smak, föreställning, kognition, perception, syn, tolkning, kommentar, utlåtande, uttalande, ståndpunkt, tycka, udd