Synonymer till mena

anse, tycka, antyda, indikation, indikera, insinuera, påpeka, påstå, vink, avse, ha till mål, innebära, ämna, åsyfta, syfta, hävda, hänvisa, bry sig, åsikt, avsikt, sträva