Synonymer till medkänsla

deltagande, anmälan, engagemang, medverkan, medverkande, närvaro, sympati, empati, inlevelseförmåga, medlidande, förståelse