Synonymer till medgivande

bifall, gillande, godkännande, instämmande, erkännande, bekräftelse, bekännelse, bikt, samtycka, samtycke, tillstånd, tillåtelse, bifalla, enas, godkänna, instämma, medgiva, sympatisera, befogenhet, behörighet, bemyndigande, beskaffenhet, fullmakt, kondition, licens, lov, läge, skick, status