Synonymer till medgiva

bevilja, godkänna, låta, tillåta, bifalla, samtycka, tillstyrka, erkänna, bekänna, medge, tillstå, enas, instämma, medgivande, sympatisera