Synonymer till medge

erkänna, bekänna, medgiva, tillstå, bevilja, bifalla, samtycka, bekräfta, vidgå