Synonymer till medföra

bibringa, bringa, bröst, bröstkorg, framkalla, föra, förmå, förorsaka, hämta, skaffa, ta med, inkludera, inbegripa, innefatta, inrymma, omfatta, innebära, avse, betyda