Synonymer till medelvärde

genomsnitt, medel, medeltal, genomsnittlig, normal, anslag, måttlig, pengar, redskap, resurs, tillgångar, verktyg, snitt