Synonymer till meddelande

anslag, affisch, medel, besked, svar, brev, försändelse, skrivelse, bud, anbud, kurir, springpojke, budskap, information, handledning, underrättelse, upplysning, vägledning, kungörelse, notis, anteckning, avhandling, dokument