Synonymer till medborgarmakt

demokrati, folkstyre, majoritetsstyre, medbestämmande