Synonymer till mat

bajskorv, skitkorv, foder, föda, födoämne, kost, käk, livnära, livsmedel, mata, näring, mathållning, krubb, mål, måltid, skaffning, destination, destinationsort, dialekt, finish, föresats, intention, koncept, mening, målsättning, riktpunkt, rättegång, rättsfall, slutpunkt