Synonymer till markering

betoning, accentuering, framhålla, tonvikt, understryka, indikation, antyda, antydan, symtom, tecken, märkning