Synonymer till markant

avsevärd, betydande, betydlig, väsentlig, avsevärt, åtskilligt, framträdande, uppträdande, uppvisning, märkbar, påfallande, påtaglig, skarp, slående, stor, tydlig, utpräglad, förnimbar, kännbar, skönjbar, anmärkningsvärt, frapperande, synnerligen, uppenbar, konkret, solklar, substantiell, synbar, begåvad, distinkt, frän, klipsk, klyftig, slipad, smart, tvär, vass, vässad, anmärkningsvärd, imponerande, ansenlig, bastant, enorm, högrest, kolossal, kraftig, massiv, mastodontisk, pampig, rejäl, reslig, tjock, vid, vidsträckt, väldig, begriplig, explicit, fattbar, klar, omisskännlig, rak, självklar, tydligt, uttrycklig, karakteristisk